Organi sklada

Organa sklada sta direktor in nadzorni svet.

Direktorica: mag. Iris Podobnik. 

Sestava nadzornega sveta v mandatnem obdobju 2023-2026:

  • ga. mag. Andreja Brecelj Silič, predsednica,
  • g. Stanko Žgavc, namestnik predsednice,
  • g. Uroš Saksida, član,
  • ga. Martina Murovec, članica,
  • g. Mark Jakin, član,
  • g. Simeon Kodelja, član,
  • ga. Nevenka Gorjup, članica, in 
  • g. Jernej Medvešček, član.