Izjava o dostopnosti

Javni sklad malega gospodarstva Goriške se zavezuje omogočati dostopnost svojih spletišč v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA).

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Javni sklad malega gospodarstva Goriške (jsmgg.si).

Stopnja skladnosti

To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) zaradi spodaj navedenih neskladij. Dostopnost spletnega mesta nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nabor storitev za dostopnost:

Spletno mesto vam omogoča:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • dostopnost preko tipkovnice,
 • spletišče ne vsebuje utripajočih vsebin,
 • vse podstrani imajo ustrezne opisne URL naslove, tako da lahko tudi po teh naslovih uporabnik vedno ve, na kateri podstrani se nahaja,
 • uporabniki lahko do spletne strani dostopajo z vsemi brskalniki,
 • uporabniki lahko spletišče pregledujejo na mobilnih telefonih.
 • izbiro barvnega kontrasta (med besedilom in ozadjem),
 • izbiro črno-bele barve strani,
 • izbiro velikosti pisave, povečanje za 200%, pri čemer ne pride do izgub pri vsebini ali funkcionalnostih,
 • izbiro stila pisave,
 • kazalo strani,
 • navigacija po spletnem mestu s tipkovnico.

Posamezne možnosti izbire prilagoditve dostopnosti na spletnih straneh lahko omogočite s klikom ustrezne ikone menija za ljudi s posebnimi potrebami, ki se prikaže v levem delu strani. Po sprožitvi menija za dostopnost počakajte trenutek, da se ustrezna prilagoditev za ljudi s posebnimi potrebami naloži v celoti.

Nedostopna vsebina

Spodaj navedena vsebina ni dostopna iz spodaj navedenih razlogov:

(a) neskladnost z nacionalno zakonodajo:

 • ponekod se uporabljajo tabele,
 • večina kontrastov na strani je ustreznih, neustrezne so še nekatere kombinacije, ki izvirajo iz CGP,
 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa.

Med take izjeme spadajo Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, organigram in druge tovrstne vsebine, ki morajo biti objavljene v skladu z drugimi zakoni in bi predelava predstavljala nesorazmerno breme. Navedene vsebine se nanašajo na zelo majhne in ozko specializirane skupine uporabnikov, med katerimi za zdaj še nismo zaznali težav z dostopnostjo, vendar se v Javni sklad malega gospodarstva Goriške kljub temu izdatno trudimo, da bi bile vse naše vsebine čim bolje prilagojene morebitnim uporabnikom, ki pripadajo ranljivim skupinam.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 7. 3. 2024.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3 (1) izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 - samoocena.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na spodnji naslov:


Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Trg Edvarda Kardelja
5000 Nova Gorica
E-pot: jsmgg@nova-gorica.si


Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli pripraviti ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:


Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
Telefon: 01 555 58 48
E-pošta: gp.irsid@gov.si
Spletni naslov: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo